‘ฉี่หนู’โรคที่พึงระวังหลังน้ำลด

จากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของชาวบ้านรวมถึงเจ้าหน้าที่ในด้านการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วม เพราะนับว่าเป็นเหตุรุนแรงที่ไม่เคยเกิดขึ้นใน จ.สกลนคร ในรอบ 40 ปี รวมถึงพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาพเหตุการณ์ที่เราเห็นคือในยามที่พี่น้องชาวไทยประสบกับความยากลำบากทั้งหน่วยงานภาครัฐ

การรักษามะเร็งลำไส้ ด้วยวิธีการผ่าตัดแผลเล็ก

จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่า ในประเทศไทยมะเร็งลำไส้เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 2 ในเพศชาย และอันดับ 3 ในเพศหญิง โดยแต่ละคนมีโอกาสเกิดโรคได้ 5-6% และมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ 2.5% ความน่ากลัวของมะเร็งลำไส้คือในระยะแรกจะไม่แสดงอาการ ทำให้รักษาได้ไม่ทันการนำไปสู่การเสียชีวิตในที่สุด

‘สอนไลน์ผู้สูงวัย’กันโรคสมองเสื่อม

การเรียนแอพพลิเคชั่นไลน์เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านปรก เพื่อเป็นการฝึกสมอง และยังมีกลุ่มเพื่อนที่จะทักทายกัน สื่อสารกับบุตร-หลาน ป้องกันโรคสมองเสื่อม นายอรุณ เกิดสวัสดิ์ ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต.บ้านปรก จ.สมุทรสงคราม ในฐานะครูใหญ่ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านปรก นำนักเรียนสูงอายุเรียนรู้วิธีการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์

มากกว่าแว่นตา คืออนาคตที่สดใส

เมื่อ “ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ” แล้วเด็กนักเรียนในพื้นที่ชายแดนจะเป็นอย่างไรหากหัวใจที่ว่านี้ยังมองเห็นอย่างพร่ามัว เพราะสายตาและการมองเห็นคือจุดเริ่มต้นของพัฒนาการทางสมองที่จะนำไปสู่พัฒนาการด้านอื่น ๆ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิฟอร์เวิร์ด (Forward Foundation) ลงพื้นที่ศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ อ.พบพระ จ.ตาก เพื่อเยี่ยมชมและมอบแว่นสายตาแก่นักเรียนในโรงเรียนชายแดนที่มีปัญหาสายตากว่า 60 คู่ ภายใต้ชื่อโครงการ “Wonder View มากกว่าแว่นตา คืออนาคตที่สดใส” จากการเปิดโอกาสให้ประชาชน ร่วมบริจาคในการออกบูธกิจกรรม Good Society Expo เทศกาลทำดีหวังผล ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. เล่าว่า โครงการ Wonder View มากกว่าแว่นตาคืออนาคตที่สดใสพัฒนาจากโครงการนับเราด้วยคน ที่ใช้แนวคิดการดึงส่วนร่วมจากภาคสังคมในการช่วยเหลือประชากรกลุ่มเฉพาะให้เข้าถึงในการรับสิทธิบริการอย่างทั่วถึง จากการทำงานช่วยเหลือประชากรกลุ่มเฉพาะพบปัญหาใน 3 ประการ คือ 1. การพิสูจน์สิทธิสถานะทางบุคคล 2. การเข้าถึงสิทธิบริการ และ 3. การใช้ประโยชน์ในสิทธิดังกล่าวได้จริง สสส. จึงเน้นการทำงานในการสร้างพื้นที่ต้นแบบและการสร้างกลไกขยายผล ซึ่ง รร.ชุมชนบ้านพบพระ จ.ตาก เป็นหนึ่งพื้นที่ต้นแบบในการใส่ใจสุขภาพด้านสายตาแก่นักเรียนขาดแคลนและนักเรียนกลุ่มเฉพาะ

เรื่องน่ารู้ : กะหล่ำปลี

กะหล่ำปลี มีถิ่นกำเนิดอยู่แถบเมดิเตอร์เรเนียน ภายหลังได้แพร่กระจายทั่วไป มี 3 ชนิด คือ กะหล่ำปลีธรรมดา ประกอบด้วยพันธุ์โกลเดนเอเคอร์ พันธุ์โคเปนเฮเกนมาร์เก็ต กะหล่ำปลีแดง ใบเป็นสีแดงทับทิม ขึ้นดีในที่อากาศหนาวเย็น และกะหล่ำปลีใบย่น

ต้นเหตุแห่งความทุกข์ใจ

มนุษย์เราเกิดมาพร้อมกับความทุกข์ แต่เราจะอยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีความสุข ก็ต้องเริ่มจากจิตใจเรา คือต้องรู้จักปล่อยวาง ครั้งนี้เราจึงนำ ข้อธรรม คำสอน ของ พระไพศาล วิสาโล ในเรื่องเกี่ยวกับ “ต้นเหตุแห่งความทุกข์ใจ” มาให้ชาว 40 พลัสได้พิจารณา ต้นเหตุแห่งความทุกข์ใจ thaihealth “ความทุกข์ใจ ต้องอาศัยทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน นั่นหมายความว่า คำต่อว่า ด่าทอ เสียงดัง แดดร้อน ทำให้ทุกข์ใจไม่ได้ ถ้าใจเราไม่ไปร่วมมือด้วย หากว่ามีคนตะโกนด่า แต่เราไม่สนใจ ไม่นำพา เข้าหูซ้าย ทะลุหูขวา จะเกิดความโกรธได้ไหม ความโกรธเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าใจเราไม่เอาคำเหล่านั้นมาเป็นอารมณ์ หรือหวนระลึกนึกถึงคำเหล่านั้น “การกระทำก็เช่นเดียวกัน แม้จะมีคนมากลั่นแกล้ง เอาเปรียบ รบกวน รังควาน แต่ถ้าเราไม่เก็บเอามาคิด ไม่นำพาไม่สนใจ ความทุกข์ใจก็เกิดขึ้นไม่ได้ ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความทุกข์ใจ จะโทษรูปที่เห็น โทษเสียงที่ได้ยิน โทษใครต่อใครที่รู้จักอย่างเดียวไม่ได้ มันต้องโทษที่ใจเราด้วย เป็นเพราะใจเรามีส่วนร่วม ไปสมยอมเปิดทางอนุญาตให้สิ่งเหล่านั้นเข้ามาสร้างความทุกข์ใจให้กับเรา ต้นเหตุแห่งความทุกข์ใจ thaihealth

หนุนบรรจุ “ครีมกันแดด” เข้าระบบประกันสุขภาพรัฐ

รพ.เด็ก หนุนบรรจุ “ครีมกันแดด” เข้าระบบหลักประกันสุขภาพของรัฐ ช่วยป้องกันโรคกำเริบในผู้ป่วยแพ้ภูมิตัวเอง “เอสแอลอี” เหตุผู้ป่วยไวต่อแสงมากกว่าคนทั่วไป รับรังสีอัลตราไวโอเลตทำเกิดผื่นแพ้แสง อาการกำเริบรุนแรง ขณะที่ประเทศไทยอยู่โซนม่วง รังสียูวีสูงกว่า 11 ตลอดปี ด้านแพทย์ผิวหนังแนะวิธีทางครีมกันแดดที่ถูกต้อง ระบุคนไทย 60% ทาครีมกันแดดไม่ถูกวิธี นพ.กันย์ พงษ์สามารถ กุมารแพทย์โรคข้อและรูมาติสซัม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) กล่าวในงานเสวนา “แดดจ๋า อย่ารังแกหนู หนูเป็นโรคเอสแอลอี” ภายในกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการกุศล “ปันน้ำใจให้น้องครั้งที่ 4” เพื่อระดมเงินและสิ่งของเข้ากองทุนผู้ป่วยโรคแพ้ภูมิตัวเอง มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ว่า ผู้ป่วยเอสแอลอี กับ นักปั่นจักรยาน มีปัจจัยเสี่ยงร่วมกัน คือ เรื่องของการถูกแสงแดดและรังสีอัลตราไวโอเลต ซึ่งในคนที่ไม่มีโรคนั้นนอกจากจะทำให้ผิวไหม้เกรียม หรือเกิดริ้วรอยก่อนวัยแล้ว ยังอาจเพิ่มปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งผิวหนังได้อีกด้วย ส่วนในผู้ป่วยโรคเอสแอลอี กลไกการกำจัดเซลล์ผิวหนังที่ตายทำงานได้เชื่องช้ากว่าคนทั่วไป ทำให้โปรตีนในนิวเคลียสที่ตกค้างอยู่กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันแอคทีฟได้ และนอกจากนี้ ผู้ป่วยเอสแอลอีมักได้รับยาสเตียรอยด์ ซึ่งทำให้ผิวหนังเปราะบางมากขึ้นด้วย จึงทำให้ผู้ป่วยเอสแอลอีมีความไวต่อแสงมากกว่าคนทั่วไป หากโดนแสงแดด โดยเฉพาะอย่างยิ่งรังสีอัลตราไวโอเลต จะไม่เพียงแต่ทำให้เกิดผื่นแพ้แสง แต่อาจทำให้โรคกำเริบรุนแรงได้อีกด้วย

ไม่ควรอาบน้ำเวลาไหน?

ในความเป็นจริงแล้วการอาบน้ำมีความหมายมากกว่านั้น และการอาบน้ำที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมก็มีผลให้คนเสียชีวิตได้เช่นกัน เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเพราะมีคนมากมายเคยเสียชีวิตไปแล้วจากการอาบน้ำผิดเวลา ยกตัวอย่างให้คุณได้เห็นภาพด้วยเหตุการณ์นี้ เว็บไซต์ต่างประเทศแห่งหนึ่ง เคยมีการเปิดเผยเรื่องราวของนายหลิว ชายรูปร่างอ้วน ที่มีอายุ 53 ปีที่เสียชีวิตจากการอาบน้ำ ดังนี้ “เนื่องจากวันนั้นเป็นวันที่อากาศร้อนอุณหภูมิประมาณ 38 องศา หลังจากที่เขาเลิกงานและกลับมาถึงบ้านพร้อมกับเหงื่อที่ท่วมตัว เขาจึงรีบถอดเสื้อผ้า แล้วตักน้ำเย็นๆมาเทราดตั้งแต่หัวถึงเท้า และในคืนนั้นเอง นายหลิวเริ่มรู้สึกว่าหัวใจของเขาทำงานไม่ปกติ แต่คนในครอบครัวยังไม่คิดว่าเป็นเรื่องร้ายแรงจึงไม่ได้นำตัวส่งโรงพยาบาล นายหลิวนอนพักผ่อนแต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้น และยิ่งเจ็บที่หน้าอกมากยิ่งขึ้น เมื่อนำตัวส่งโรงพยาลภายหลัง หมอได้ตรวจพบว่านายหลิวมีอาการกล้ามเนื้อหัวใจตาย และหลอดเลือดอุดตัน และสุดท้ายก็เสียชีวิตในที่สุด” จากกรณีดังกล่าว สาเหตุสำคัญที่ทำให้ชายคนนี้ต้องจากโลกไปอย่างไม่มีวันกลับ ก็เพราะ การอาบน้ำที่ผิดเวลานั่นเอง

อาหารมีประโยชน์ที่จะช่วยให้สายตาดีขึ้น

ตามข้อมูลทางโภชนาการเป็นที่ทราบกันดีว่าแครอทเป็นพืชที่เหมาะจะบริโภคเพื่อช่วยเรื่องของสุขภาพดวงตา แต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญเผยว่านอกจากแครอทแล้ว ยังมีอาหารประเภทอื่นๆ สามารถปกป้องดวงตาและช่วยส่งเสริมความสามารถในการมองเห็นได้ดี ได้แก่ ข้าวโพด รวมถึงบรรดาผักใบเขียวหลายชนิด อย่าง ผักโขม ผักบร็อกโคลี่ กะหล่ำปลี ผักกาดหอม ผักเคล หรือกะหล่ำปลีสีเขียวเข้ม คะน้า ฯลฯ ซึ่งพืชผักเหล่านี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระคือ ลูทีน (Lutein) และซีแซนทีน (Zeaxanthin) เป็นสารอาหารที่มีคุณสมบัติปกป้องดวงตา

ปัสสาวะรดที่นอน

เนื่องจากวันที่ 30 พ.ค.ของทุกปี เป็นวันปัสสาวะรดที่นอนโลก วันนี้จึงอยากจะมาให้เกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับภาวะปัสสาวะรดที่นอนในเด็กค่ะ ภาวะปัสสาวะรดที่นอน หรือ Enuresis หมายถึง ภาวะที่กลั้นปัสสาวะไม่ได้ช่วงกลางคืน