ศอตช.เผยผลสอบขรก.เอี่ยวทุจริต รอดแค่30จาก353ราย

ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ เผยผลสอบขรก.เอี่ยวทุจริต รอด 30 ราย จาก 353 ราย “บิ๊กตู่” สั่งที่เหลือรายงานให้ทราบทุกเดือน เมื่อวันที่ 1 ส.ค. ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐระงับการปฏิบัติราชการในตำแหน่งเดิมเป็นการชั่วคราวตามผลการพิจารณาเบื้องต้นขององค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย

และตามผลการกลั่นกรองของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ว่า มีพฤติการณ์เข้าข่ายการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หรือ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้มีการตรวจสอบพฤติการณ์ต่อไปอย่างต่อเนื่อง โปร่งใส ไม่มีอุปสรรคในการแสวงหาพยานหลักฐาน รวม 9 ฉบับ ได้แก่ คำสั่งฉบับที่ 16/2558, 19/2558, 1/2559 , 33/2559, 43/2559, 44/2559, 50/2559, 52/2559 และ 59/2559 รวมจำนวนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหารและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกตรวจสอบ 353 ราย สามารถสรุปผลการดำเนินการจนถึงบัดนี้ ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ ศอตช.ดำเนินการในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ และรายงานผลให้ทราบทุกเดือนด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews