การรักษามะเร็งลำไส้ ด้วยวิธีการผ่าตัดแผลเล็ก

จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่า ในประเทศไทยมะเร็งลำไส้เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 2 ในเพศชาย และอันดับ 3 ในเพศหญิง โดยแต่ละคนมีโอกาสเกิดโรคได้ 5-6% และมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ 2.5% ความน่ากลัวของมะเร็งลำไส้คือในระยะแรกจะไม่แสดงอาการ ทำให้รักษาได้ไม่ทันการนำไปสู่การเสียชีวิตในที่สุด

โรคมะเร็งลำไส้เป็นโรคที่ผู้ป่วยหลายรายไม่รู้ตัวว่าตนเองเป็นอยู่ เนื่องจากโรคนี้ต้องใช้เวลานานกว่าจะสามารถตรวจพบได้ ในส่วนของการรักษายังมีข้อจำกัดหลายอย่าง ทั้งตัวคนไข้เอง วัสดุอุปกรณ์ และนวัตกรรมในการรักษา ในอดีตอัตราการรักษาให้หายขาดค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่มีการลุกลามไปที่ตับ ซึ่งโอกาสในการผ่าตัดรักษาให้หายมีอยู่เพียง 20% เท่านั้นโดยประมาณของคนไข้ทั้งหมด จึงอาจกล่าวได้ว่าโรคดังกล่าวค่อนข้างเป็นปัญหาที่สำคัญ สำหรับการผ่าตัดสมัยก่อนนั้นจะมุ่งเน้นเพื่อให้หายขาด ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดแผลใหญ่หรือแผลเล็ก ก่อนที่จะพัฒนาไปสู่ความรวดเร็วในการผ่าตัด ลดภาวะแทรกซ้อนให้น้อยลง กระทั่งการพัฒนาให้การรักษาได้ผลที่ดี ช่วยให้คนไข้อยู่ได้นานขึ้น รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือให้คนไข้เจ็บปวดน้อยลงและฟื้นตัวได้เร็วขึ้น
ทั้งยังเพิ่มการรักษาโดยวิธีการเจาะรูและปรับชิ้นอวัยวะที่เป็นมะเร็งออก ในกรณีที่คนไข้เป็นมะเร็งในระยะที่ยังไม่ลุกลาม จะมีการพัฒนาระบบในหลายๆ อวัยวะ มีการผ่าตัดหลายระบบแบบแผลเล็ก โดยการผ่าตัดมะเร็งลำไส้ในระยะที่มีการกระจายไปที่อื่น แต่ก่อนจะตัดอวัยวะต่างๆ ออก และเป็นการผ่าตัดคนละแผลกัน ต่อมาจึงมีแนวคิดที่จะประสานแนวแผลผ่าตัดให้เป็นแผลเดียวและให้แผลมีขนาดเล็ก ซึ่งสามารถโยกอุปกรณ์จากข้างล่างขึ้นไปตัดข้างบนได้ โดยยังคงใช้ระดับแผลเดียวกัน เป็นที่มาว่าสามารถผ่าตัดมะเร็งลำไส้ที่กระจายไปที่ตับพร้อมกันได้
ข้อบ่งชี้ว่าสามารถรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ที่แพร่กระจายไปที่ตับด้วยวิธีนี้ได้ คือหนึ่งร่างกายคนไข้ต้องมีความฟิตพอที่จะทำการผ่าตัดทั้งสองอวัยวะได้ สองคือร่างกายคนไข้จะต้องไม่มีการกระจายของตัวมะเร็งนอกเหนือจากสองอวัยวะนี้ และสามตัวมะเร็งทั้งสองที่ต้องไม่ติดกับอวัยวะข้างเคียงมากเกินไป และสามารถผ่าตัดโดยใช้กล้องหรือการผ่าตัดแผลเล็กได้ทั้งสองระบบ ก็จะสามารถทำพร้อมกันได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth